השנים מספרות. אבני דרך 2
1951
ילדי הקיבוץ עוברים ללמוד במוסד נגבה. נבנים 2 בתים (שיכון א'). קבוצת "שחף" נכנסת לתנועה. נוסד ארכיון הקיבוץ. הופעלה הבאר השניה, תפוקתה 30 ממ"ע. הבולדוזר יצא לעבודות חוץ באילת.
1952
הקמת בריכות דגים. חיבור טלפון (גדרה 108). נבנה שיכון עמק-חפר (6 בתים). סלילת כביש אספלט. התקשרות ראשונה עם "מקורות". הונח קו זמני ושמו "קו גת". גרעין "אילן" יצא לקיבוץ גבולות. ירדו 594 מ"מ גשם.
1953
נחנכה בריכת השחיה (במקום חג עשור). הפרה מיכל הגיעה לשיא ארצי בתנובת חלב. קו טלפון חדש גדרה 108-12. שנת בצורת. קשר צהריים לגת בשירות א.ש.ד.
1954
הגרעין הברזילאי מגיע. מתחיל להגיע דואר-נע.
1955
70 חברים מתקבלים לקיבוץ. נבנה בית לרופא. "ניצנים" מקבלים סמלי בוגרים. הקיבוץ מקבל את "אות הקוממיות" באפריל. שיפור בשיכוני הותיקים.
1956
מבצע סיני. ירית אבן הפינה למוסד ע"ש שלום פינצי, פתיחת שנת הלימודים הראשונה במוסד החינוכי גת-גלאון. גיליון ה-200 של עלון הקיבוץ.
1957
נטיעת חורשה ע"ש שלום פינצי. נקנה אוטו וולבו חדש. האייל "בנגת" הוכר כאייל סוג א"א, הפרה "מיכל" הוכתרה למלכת הפרות. כינוס מגשימים של התנועה בברזיל במלאת עשור לקיומה בארץ זו התקיים בקיבוץ. ירדו 552 מ"מ גשם.
1958
קבוצת "להבות" סיימו י"ב והתקבלו לחברות בקיבוץ. 40 חברים נסעו לפסטיבל המחולות בקיבוץ דליה. החברים הוותיקים קיבלו את "אות ההגנה". התקפת ארבה ב-23.12.58.
1959
התקשרות קבועה ל"מקורות". נבנה שיכון ותיקים ד'. באיזור גן הירק התגלו שרידי ישוב מהשנים 3500-2000 לפנה"ס. ד"ר אלברט סייבין ביקר בקיבוץ לרגל ניסוי בנגיף הפוליו.
1960
נטיעת פרדס, בננות, התחלת הכותנה. שנת בצורת קשה. ניסוי בגידול ירק אינטנסיבי בתנאים מלאכותיים של אינקובטור. ציר יגוסלביה בישראל נפרד מחברי קיבוץ גת, ביקור חברי הצירות הפולנית.