ארכיון קיבוץ גת 2
מרכז משק
מיכל תיק יוצר התיק שם יוצר התיק משנה עד שנה שם התיק הערות
21 1 מרכז משק ישי ולטמן,רן גולן 1976 1980 הסכמים של הקיבוץ עם גורמים שונים עיון מוגבל
21 2 מרכז משק ישי ולטמן,רן גולן,יורם תמרי 1979 1984 הסכמים של הקיבוץ עם גורמים שונים עיון מוגבל
21 3 מרכז משק עוזי פורת ונוספים 1976 1992 ידיעות אגרוקלימטולוגיות .
21 4 מרכז משק יורם תמרי 1983 1986 קו מתח עליון - התנגדויות גת לתוואי עיון מוגבל
21 5 מרכז משק מורדי ונטורה 1986 1986 תכנית משק - עבודת גמר בקורס מרכזי משק ברופין .
21 6 מרכז משק מורדי ונטורה, עוזי פורת 1986 1992 קרקע כללי עיון מוגבל
21 7 מרכז משק מורדי ונטורה, עוזי פורת, נמרוד תורן, יורם תמרי 1987 1995 משרד האנרגיה והתשתית עיון מוגבל
21 8 מטה מל"ח ארצי ? 1989 1989 נתוני יסוד לתכנון הישוב בשעת חירום עיון מוגבל
21 9 מרכז צוות ביטחון סוציאלי שם טוב סרנגה 1989 1989 ביטחון סוציאלי לחברי הקיבוץ(שקפים לדיון) עיון מוגבל
21 10 מרכז משק עוזי פורת, דני רמות 1989 1999 ברית פיקוח עיון מוגבל
21 11 מרכז משק עוזי פורת 1990 1990 הסכם פיטורין של שכיר עיון מוגבל
21 12 מרכז משק עוזי פורת, יורם תמרי 1990 1997 טלפון, פקסימיליה, כבלים(כולל ערוצי זהב) עיון מוגבל
89 1 מרכז משק עוזי פורת, דני לבנון 1990 2000 מינהל מקרקעי ישראל עיון מוגבל
89 2 מכון לפתוח אירגוני GR 1991 1991 הרפת - מרכיבים ליצירת תמונת מצב עיון מוגבל
89 3 מרכז אגף המשק עוזי פורת 1992 1995 פרוטוקול הנהלת האגפים עיון מוגבל
89 4 מרכז אגף המשק עוזי פורת 1991 1991 פרוטוקול הנהלת האגפים עיון מוגבל
89 5 גזבר ומרכז משק שם טוב סרנגה 1991 1997 הסדרי חוב ותכנית הבראה מול בנק לאומי עיון מוגבל
89 6 מרכז משק עוזי פורת, נמרוד תורן 1992 1995 חברת הזרע עיון מוגבל
89 7 מרכז משק ? 1992 1996 מפקד חקלאי שנתי עיון מוגבל
89 8 מרכז משק נמרוד תורן 1993 1994 גת-שיווק(לסיכו-שיווק) עיון מוגבל
89 9 מרכז משק נמרוד תורן 1994 1994 סיכומי ישיבות ועדות שונות (הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
89 10 מרכז משק נמרוד תורן 1994 1994 פרוייקט מועדון לחבר חדש(צמוד לחדר האוכל)
89 11 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1994 1994 דוח"ות כספיים למתפרת גת לשנת 1994 עיון מוגבל
89 12 מרכז משק נמרוד תורן, שם טוב סרנגה 1994 1996 ריכוז משק - נושאים שונים עיון מוגבל
89 13 מרכז משק יורם תמרי, מורדי ונטורה, עוזי פורת, נמרוד תורן 1986 1994 מ.ע.צ.(מחלקת עבודות ציבוריות) עיון מוגבל
89 14 מרכז משק נמרוד תורן 1995 1995 תביעת פיצויים ממע"צ על עקירת עצים בפרדס עיון מוגבל
105 1 מלווה כלכלי למשק יחיאל לוי 1995 1996 דו"ח למועצה הכלכלית וסיכום שנה עיון מוגבל
105 2 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1996 תביעה של פז-טל עיון מוגבל
105 3 מרכז משק עוזי פורת? 1995 1996 סקר קרקעות לקראת הקמת שותפות גידולי שדה עיון מוגבל
105 4 מרכז משק שם טוב סרנגה,דני רמות 1995 1997 גידולי שדה - שותפות(גת, גלאון, בית ניר) עיון מוגבל
105 5 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1996 פרוטוקול ועדת משק עיון מוגבל
105 6 מרכז משק שם טוב סרנגה 1996 1997 פרוטוקול ועדת משק עיון מוגבל
105 7 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1997 ניירות בתפזורת בנושאים שונים עיון מוגבל
105 8 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1997 שיווק גת ג.ש.ר. (שיווק מיצי גניר ע"י גת) עיון מוגבל
137 1 ועדה מקומית לתכנון שיקמים 1996 1996 אישור הסבת מבנה בגת לצורך פאב ג'פטו עיון מוגבל
137 2 מרכז משק שם טוב סרנגה, דני רמות 1995 1998 פאב ג'פטו עיון מוגבל
137 3 מרכז משק שם טוב סרנגה, דני רמות 1995 1999 משקי הדרום עיון מוגבל
137 4 מרכז משק ? 1996 1996 שקפים לניתוח מצב המשק בשנים 1995-1996 עיון מוגבל
137 5 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1996 1996 דוח"ות כספיים של גת לשנת 1996 עיון מוגבל
137 6 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1996 1996 דוח"ות כספיים נומינליים לשנת 1996 עיון מוגבל
137 7 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1996 1996 ניתוח דוחו"ת כספיים בשנים 1991-1995 עיון מוגבל
137 8 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1996 1996 ניתוח דוחו"ות כספיים של גת לשנת 1996 עיון מוגבל
137 9 מרכז משק דני רמות 1996 1998 סיבי הדרום בע"מ עיון מוגבל
137 10 מרכז משק דני רמות 1996 1999 תביעות לפיצוי מחברת חשמל קו אינטל עיון מוגבל
137 11 מרכז משק דני רמות 1997 1997 היטל השבחה, מיסים, היטלים,אגרות עיון מוגבל
137 12 מרכז משק דני רמות 1997 1997 ניתוח המערכת הפיננסית בגת 1997(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
137 13 מרכז משק דני רמות 1997 1997 סיכומי פגישות ודואר נכנס בנושאים שונים(הגיע בתפזורת עיון מוגבל
137 14 מרכז משק דני רמות 1997 1997 גזברות -(תקצירי פגישות עם הגזבר) עיון מוגבל
137 15 מרכז משק דני רמות 1997 1997 הנהלה כלכלית 1997 עיון מוגבל
146 1 מרכז משק דני רמות 1997 1997 ברית פיקוח - סיכומי ישיבות עיון מוגבל
146 2 מרכז משק דני רמות 1997 1997 פגישות היכרות עם בעלי תפקידים בקיבוץ עיון מוגבל
146 3 מרכז משק דני רמות 1997 1997 כללי - תכנית משק 1997(נראה כמו המשך תיק 146/2) עיון מוגבל
146 4 מרכז משק דני רמות 1997 1997 עיקול יסודות- תביעת עיקול של יסודות נגד איגוד עופות וגת עיון מוגבל
146 5 מרכז משק דני רמות 1997 1997 מסמכים בתפזורת בנושאים שונים עיון מוגבל
146 6 מרכז משק דני רמות 1997 1997 פרדס עיון מוגבל
146 7 מרכז משק דני רמות 1997 1997 התראה על שמוש חריג בקרקע -משרד החקלאות עיון מוגבל
146 8 יו"ר הנהלה כלכלית מורדי ונטורה 1997 1998 גת שוטף 1997-1998 עיון מוגבל
146 9 יו"ר הנהלה כלכלית מורדי ונטורה 1997 1998 גת שוטף 1997-1998 (המשך לתיק 146/8 עיון מוגבל
157 1 מרכז משק דני רמות 1997 1998 מערך ביוב לגת במסגרת מערך איזורי עיון מוגבל
157 2 מרכז משק דני רמות 1997 1998 חברת ג.צ.עבודות חקלאיות בע"מ עיון מוגבל
157 3 מרכז משק דני רמות 1997 1998 חומר לישיבות הנהלה כלכלית (הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
157 4 מרכז משק דני רמות 1997 1999 תיקון בריכות חימצון,משאבה של מאגר אופרטיבי עיון מוגבל
157 5 מרכז משק דני רמות 1997 1999 ענף המוסך עיון מוגבל
157 6 מרכז משק דני רמות 1997 1999 התכתבות עם מועצה איזורית יואב עיון מוגבל
157 7 מרכז משק דני רמות 1997 1999 הנהלה רחבה/מורדי ונטורה - התכתבות עם מורדי,יו"ר הנהלה כלכלית עיון מוגבל
157 8 מרכז משק דני רמות 1997 1999 השקעות 1997,1998,1999 עיון מוגבל
162 1 מרכז משק דני רמות 1998 1998 א.ע.כנף מתכת-תביעה נגד גת עיון מוגבל
162 2 מרכז משק דני רמות 1998 1998 גת - אבחון ותכנית הבראה עיון מוגבל
162 3 מרכז משק דני רמות 1998 1998 להקת אלונים 1997 (להקת עופות בעיתית שנקנתה מקיבוץ אלונים) עיון מוגבל
162 4 מרכז משק דני רמות 1998 1998 מבטחים(קרן פנסיה הסתדרותית) עיון מוגבל
162 5 עוזר יועץ כלכלי עופר אלון 1998 1998 קבוץ גת - תכנית עבודה 1999 עיון מוגבל
162 6 מרכז משק דני רמות 1998 1999 גידולי שדה (גד"ש) עיון מוגבל
162 7 מרכז משק דני רמות 1998 1999 דואר נכנס ממועצה איזורית יואב(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
162 8 מרכז משק דני רמות 1998 1999 ישיבות ההנהלה הכלכלית עיון מוגבל
162 9 מרכז משק דני רמות 1998 1999 הנהלה כלכלית 1998 עיון מוגבל
175 1 רואה חשבון של סיבי הדרום בועז ארדה 1998 1999 דו"ח כספי לסיבי הדרום לשנת 1998 .
175 2 מרכז משק דני רמות 1999 1999 מסמכים בתפזורת בנושאים שונים עיון מוגבל
175 3 מרכז משק דני רמות 1999 1999 הודעה על הקמת קו חשמל בשטחי גת עיון מוגבל
175 4 מרכז משק דני רמות 1998 1999 התכתבות עם אלון כהן, יועץ כלכלי עיון מוגבל
175 5 חברה ליעוץ פיננסי מכלול 1994 1994 קלאב-גת - תכנית עסקית לתכנית הרחבה עיון מוגבל
175 6 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1994 1994 דוח"ות כספיים לסבב"א גת לשנת 1994 עיון מוגבל
175 7 גזבר החברה לפתוח יואב . 1995 1995 כניסה לשותפות עם קלאב-גת - בקשה לאישור הלוואה עיון מוגבל
175 8 מרכז משק שם טוב סרנגה, דני רמות 1995 1997 קירוי הבריכה, סבב"א, מלונית(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
175 9 מרכז משק דני רמות 1991 1997 חוזה מקורי בין גת ומחצבות ורד עיון מוגבל
175 10 מרכז משק דני רמות 1997 1999 ורד גת עיון מוגבל
175 11 מרכז משק מורדי ונטורה, עוזי פורת 1989 1995 ביטוח(בעיקר חוזרים) עיון מוגבל
175 12 מרכז משק דני רמות 1997 1999 ביטוח עיון מוגבל
176 1 חברת תיכנון לנדיוז 1998 1998 כביש גישה לביה"ס האיזורי בגת-הוגש ע"י מועצת יואב .
176 2 מרכז משק נמרוד תורן, שם טוב סרנגה, דני רמות 1994 1998 בית ספר איזורי של מועצת יואב - תכנון והקמה עיון מוגבל
176 3 מתכנני בניין מחלקה טכנית 1994 1994 תכניות בניה לביה"ס היסודי בגת(הגיע בתפזורת)
176 4 מרכז משק ? 1998 1999 הפעלת בניה במסגרת זכאויות בקיבוצים עיון מוגבל
176 5 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1996 משרד השיכון - זכאויות עיון מוגבל
176 6 מרכז משק יורם תמרי, מורדי ונטורה 1981 1992 מגורי חברים/משרד השיכון - רשימות זכאים לדיור עיון מוגבל
176 7 מרכז משק מורדי ונטורה 1986 1994 מגורי חברים/משרד השיכון - רשימות זכאים לדיור(המשךתיק 176/6 עיון מוגבל
177 1 מרכז משק מורדי ונטורה 1989 1989 הסדר(א.ה.ל.)-דוח"ות וחומר רקע(הסדר הקיבוצים הראשון) עיון מוגבל
177 2 ממשלת ישראל ממשלת ישראל 1989 1989 הסכם הקיבוצים 1989, נוסח סופי ("ההסכם הראשון") .
177 3 מרכז משק מורדי ונטורה 1990 1990 הסדר הקיבוצים (כולל חוזה הצטרפות להסדר וויתור סודיות) עיון מוגבל
177 4 מרכז משק דני רמות 1995 1996 הסדר הקיבוצים וההסדר המשלים(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
177 5 גזבר יהודה ויסמן 1995 1995 שגיא - חישובי ריבית ויעוץ - הצעה לבדיקה מדגמית של חשבונות הקיבוץ עיון מוגבל
177 6 רואי חשבון ברית פיקוח 1995 1995 ההסדר המשלים לקיבוצים (חוברת הסבר) .
177 7 צוות משפטנים צוות משפטנים 1996 1996 חוב הקיבוצים לבנקים - בדיקת החוב .
177 8 התנועה הקבוצית המאוחדת והקבוץ הארצי צוות הסדר הקיבוצים 1996 1996 הסכם הקיבוצים המשלים (חוברת הסבר) .
177 9 ממשלת ישראל ממשלת ישראל 1996 1996 הסכם הקיבוצים המשלים - הממשלה הבנקים והקבוצים .
177 10 מרכז משק דני רמות 1997 1997 רואה חשבון עובד - הסדר הקיבוצים עיון מוגבל
178 1 מרכז משק דני רמות 1997 1999 חוברת קיבוץ גת להסדר הקיבוצים עיון מוגבל
178 2 ממשלת ישראל ממשלת ישראל 1999 1999 הסכם הקיבוצים המשלים - תיקון להסכם משנת 1996 .
178 3 רואי חשבון של גת ברית פיקוח 1994 1994 דוח"ות כספיים למפעלי עץ גת לשנת 1994 עיון מוגבל
178 4 מכון לפתוח אירגוני GR 1991 1991 מפעלי עץ קבוץ גת - איבחון אירגוני עיון מוגבל
178 5 מרכז משק מורדי ונטורה, עוזי פורת, אמנון מרטון, נמרוד תורן, שם טוב סרנגה 1986 1996 נגריה כללי עיון מוגבל
178 6 מרכז משק שם טוב סרנגה, דני רמות 1996 1998 הסכם בין מפעלי עץ גת לוילוז'ני עיון מוגבל
178 7 רואי חשבון ברית פיקוח 1997 1997 דוחו"ת כספיים של אגודת "הנגב" 1997 .
178 8 מרכז משק נמרוד תורן ונוספים 1993 1996 קואופרטיב "הנגב" עיון מוגבל
178 9 מרכז משק דני רמות 1996 1999 קואופרטיב "הנגב" עיון מוגבל
178 10 מרכז משק ? 1998 1999 דואר נכנס מאגודת "הנגב"(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
179 1 מרכז משק דני רמות 1997 1999 מגה-באי רוחמה(חברת מבנים יבילים)-הסכם ותביעות משפטיות עיון מוגבל
179 2 מרכז משק יורם תמרי ודני רמות 1997 1998 אגרות ותכניות בניה ליבילים, שכונה חדשה, מועדון לחבר עיון מוגבל
179 3 מרכז משק דני רמות 1997 1998 בנייה חדשה והרחבות(תכנית 1400) עיון מוגבל
179 4 אחראי על הרחבות יורם תמרי 1997 1997 יבילים - הצעות מחיר שונות לתוספות בניה קלות(יביל) עיון מוגבל
179 5 מרכז משק דני רמות 1996 1998 תכנית 1400 לבנייה(הרחבת דירות ובניה חדשה)(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
179 6 מרכז משק דני רמות 1996 1997 שכונה חדשה והרחבות עיון מוגבל
179 7 מרכז בניין יעקב טל יוסף 1996 1997 שכונה חדשה 8 יחידות (תוכניות בניה) .
179 8 מרכז משק ? 1996 1996 בניית שכונה חדשה (הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
180 1 מרכז משק עוזי פורת 1991 1994 מימי יהודה(פרוייקט מי קולחין) עיון מוגבל
180 2 מרכז משק דני רמות 1997 1998 פרוייקט קולחי ירושליים עיון מוגבל
180 3 מרכז משק דני רמות 1981 1999 אגודת קולחי לכיש (החלק המוקדם אינו תיק שיטתי) עיון מוגבל
180 4 מרכז משק עוזי פורת, נמרוד תורן, שם טוב סרנגה 1990 1996 אגודת קולחי לכיש (חלקו מקביל לתיק 180/3) עיון מוגבל
180 5 מרכז משק דני רמות 1997 1997 תוכניות קווי קולחין של קולחי לכיש וחיבור מאגרים עיון מוגבל
180 6 מרכז משק דני רמות 1997 1998 אגודת קולחי לכיש עיון מוגבל
180 7 מרכז משק דני רמות 1998 1998 קולחי לכיש(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
180 8 רואי חשבון ברית פיקוח 1996 1996 דוחו"ת כספיים של קולחי לכיש לשנת 1996 עיון מוגבל
180 9 רואי חשבון ברית פיקוח 1997 1997 דוחו"ת כספיים של קולחי לכיש לשנת 1997 עיון מוגבל
181 1 מרכז משק נמרוד תורן 1993 1993 הצעה למשקיע בהקמת כפר נופש בגת עיון מוגבל
181 2 מרכז משק נמרוד תורן 1993 1994 יזמויות עיסקיות שונות(התקבל בתפזורת) עיון מוגבל
181 3 מרכז משק אמנון מרטון, נמרוד תורן, שם טוב סרנגה 1991 1994 בדיקת פרוייקטים באיזור תל גת (הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
181 4 מרכז משק שם טוב סרנגה 1994 1996 יזמויות עיסקיות שונות(התקבל בתפזורת) עיון מוגבל
181 5 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1995 מזכר הבנה בין גת לקבוצת עופר(השקעות נדל"ן) עיון מוגבל
181 6 מרכז משק שם טוב סרנגה 1995 1996 שכונת הרחבה ליד הקיבוץ עיון מוגבל
181 7 מרכז משק שם טוב סרנגה 1996 1997 פרוייקט ש.י.א.-השכרת שטח ליד מפעל ורד-גת עיון מוגבל
181 8 מרכז משק שם טוב סרנגה, דני רמות 1995 1997 נדל"ן - שכונת הרחבה לקיבוץ, מרכז מסחרי עיון מוגבל
181 9 מרכז משק שם טוב סרנגה, דני רמות 1996 1997 פיתוח משותף של נדל"ן - גת וחברת קורקס(הגיע בתפזורת) עיון מוגבל
181 10 מרכז משק דני רמות 1997 1997 נדל"ן, בנייה, הרחבת הישוב עיון מוגבל
181 11 מרכז משק דני רמות 1997 1999 עיסקת גת-פלמחים(פ.ג.ש.)-להקמת איזור תעשיה ליד גת עיון מוגבל
182 1 רואי חשבון של גניר בבלי מילנר 1994 1994 דוח"ות כספיים "גניר שותפות גת בית ניר" לשנת 1994 עיון מוגבל
182 2 רואי חשבון של גניר בבלי מילנר 1994 1994 דוח"ות כספיים של גניר(1992) בע"מ לשנת 1994 עיון מוגבל
182 3 רואי חשבון של גניר בבלי 1998 1998 דו"ח רווח והפסד ל"גניר שותפות גת בית ניר" 1998 עיון מוגבל
182 4 מרכז משק עוזי פורת 1990 1990 ביוב גניר עיון מוגבל
182 5 מרכז משק עוזי פורת, נמרוד תורן, שם טוב סרנגה 1991 1995 גניר(התכתבויות וסיכומי פגישות) עיון מוגבל
182 6 מרכז משק דני רמות 1998 1999 גניר (מרכז המשק בתפקידו כנציג גת בדירקטוריון) עיון מוגבל
182 7 מרכז משק דני רמות 1998 1999 הסכמים גת-גניר בנושא מי קולחין עיון מוגבל
182 8 מרכז משק דני רמות 1999 1999 גניר -טיפול בשפכים ע"י חברת SDL עיון מוגבל
182 9 מפעל גניר ? ? ? חוברת פרסומית על המפעל בכמה שפות .
183 1 מרכז משק נמרוד תורן 1994 1994 תכנית המשק 1994 עיון מוגבל
183 2 מרכז משק נמרוד תורן 1995 1995 תכנית המשק 1995 עיון מוגבל
183 3 מרכז משק ? 1997 1997 תכנית המשק 1997 עיון מוגבל
183 4 מרכז משק דני רמות 1997 1997 תכנית המשק 1997 עיון מוגבל
183 5 מרכז משק דני רמות 1997 1998 תכנית המשק 1998 עיון מוגבל
183 6 מרכז משק דני רמות 1998 1999 תכנית המשק ותקציבים לשנת 1999 עיון מוגבל
183 7 מרכז משק דני רמות 1997 1999 גניר - ועדת בעלי עיניין עיון מוגבל