שכונת הרחבה בגת
בונים ומתרחבים
ההרשמה בעיצומה ונותרו עוד מספר מקומות.
לשלב א' בהרחבה ניתן להגיש מועמדות עד 28/02/07 .
ניתן לקבל פרטים וטפסים בטלפון: 086871174
או בדואר אלקטרוני לכתובת: mazkira@gat.org.il