ענפים

רקע כללי:

הרפת הראשונה של קיבוץ גת הוקמה לפני יותר מ-70 שנה ומנתה 7 חולבות ו-2 פרים. במהלך השנים

הלכה וגדלה הרפת, והגיעה להישגים מרשימים. כבר בשנות ה-50,  כאשר הפרה "מיכל" שברה את שיא תנובת החלב הארצית והוכתרה ל"מלכת הפרות".

 

בתחילת שנות ה2000 נכנסה לתוקף רפורמה חדשה בענף הרפתות, במסגרתה נדרשו רפתות לצמצם משמעותית את הפגיעה באיכות הסביבה ולמנוע זיהום סביבתי וזיהום של מי התהום. לשם כך נדרשה השקעה גדולה בשדרוג הרפת, ונמצא כי ככל שהרפת גדולה יותר ההשקעה משתלמת יותר. מציאות זו הביאה את ההנהלה לחפש שותפים להרחבת הרפת, וכך נולדה רפת דרום - איחוד הרפתות של

קיבוץ גת וקיבוץ פלמחים - שגת אחזקות מחזיקה בה ב-50%.

 

הפעילות העסקית:

רפת דרום מאכלסת עדר של 550 פרות חולבות ועוד כ-240 עגלות, השוכנות ב-5 סככות גדולות

וחדשות. מכון החליבה של הרפת מצוייד במכשור מתקדם, המאפשר מעקב פרטני אחר כל פרה                 

ותנובתה. סך הכל מגיעה תנובת הרפת ל- 6.2  מיליון ליטר חלב בשנה.

הרפת המשותפת מתנהלת על פי תקן ISO 9002 וממשיכה את מסורת ההישגים המקצועיים

בהגיעה בשנת 2005 לשיא אזורי בתנובת חלב ממוצעת לפרה.

 

טל: 08-6871174   טלפקס: 08-6871300  דוא''ל: refet_gat@gat.org.il

 

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט