נסיון-למחוק לאחר התיקון
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט