קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1688/f39_שוטטות כלבים בקיבוץ גת- דרכי טיפול 2020.pdf