קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1710/f39_מכתב להפצה- צוותי מוגנות.pdf