קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1722/f39_מניעת מטרדי יתושים 3.9.20.pdf