קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1075/f39_ועדת צרכים מיוחדים פונה לציבור גת.pdf