קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1129/f39_עדכן בנושא בית הספר השלישי 27.3.19.pdf