קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1187/f39_מכרז לתפקיד מנהל יחידת נוער ילדים וצעירים.pdf