קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1320/f39_מכרז מזכירת מחלקת הנדסה-אוקטובר.pdf