קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1322/f39_מכרז ליווי חוגים בבית ספר שדות יואב (002).pdf