קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1439/f39_הודעה למנהלי קהילות יור ועדים מקומיים -כלבים 23.12.19.pdf