קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/1881/f39___מכתב למרואיינים סקר 2021.docx