קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/2112/f39_הזמנה לכניסה לתהליך קליטה לחברות קיבוץ גת.pdf