קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/2180/f39_הודעה על הארכת מועד הרישום לקליטה 2.22.pdf