קבצים

https://www.gat.org.il/media/sal/pages/2219/f39_קול קורא כוח משימה- רשויות מקומיות.pdf