קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Egat%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F2650%2Ff39_הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה%2Epdf