חסר רכיב

עדכון מס' 66 - יום שני 28.12.20 18:30 הודעה לציבור – פעילות מערכות החינוך ביואב

28/12/2020
מחר ה- 29.12.20 מערכת החינוך במועצה תפעל כדלקמן:
✳️ מעונות -פעילות כשגרה.
✳️ גני הילדים - פעילות כשגרה.
✳️ א'-ו' - לימודים ע"פ מתווה נוכחי (5 ימים בשבוע)
✳️ צפית - ז'-יב' -למידה מהבית ומבית הספר לסירוגין (ע"פ מערכת בית ספרית).
✳️ כיתות מב"ר ואתגר -למידה ע"פ מתווה נוכחי.
✳️ מסגרות החינוך המיוחד - למידה ע"פ מתווה נוכחי.
✳️ מסגרות הצהרונים - ימשכו כסדרם.
✳️ ממלכתי דתי קריית גת – אין לימודים.
✳️ ממלכתי דתי שפיר –ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ תלמידי אל-עזי ברמלה -חופשה עד ה-10.1.
✳️ חוגי המרכז הקהילתי -אין פעילות.
מערכת הסעות לבתי הספר היסודיים – ללא שינוי:https://bit.ly/3mQ0F5G
מערכת הסעות עדכנית לתיכון צפית – בהתאם להודעת בית הספר.
דוברות יואב
חסר רכיב