חסר רכיב

מנהלת הקהילה

שמי גליה פלג, ילידת 1974, בת וחברת קיבוץ חולדה. נשואה + 3 בנים.

יש לי תואר ראשון במדעי המזרח התיכון ותואר שני במינהל ומדיניות ציבורית.
עבדתי בחולדה כיו"ר הקיבוץ בין השנים 2012-2015 ובשנת 2017 נבחרתי לתפקיד
מנהלת קהילה בדביר, ועודי שם. ביולי 2019, התחלתי את תפקידי כמנהלת קהילה בגת,
במקביל לעבודתי בדביר (עזבתי את תחום החינוך הסביבתי בו עבדתי והתפתחתי שנים
רבות).
תפקיד מנהל הקהילה הוא בראש וראשונה לנהל את חיי היום יום בקיבוץ בצד הקהילתי
ולשרת את תושבי וחברי הקיבוץ. מתחת למנהל הקהילה בעלי תפקיד רבים האמונים על
ביצוע העבודה הלכה למעשה, וחברים רבים המתנדבים לועדות וצוותים שבאמצעותם פועל
הקיבוץ על כל תחומי חייו.
דלתי פתוחה לכל שאלה, תהיה, הצעה וכו'. מקווה שנצליח כולנו לשמור על כבוד הדדי ויחסי
אמון, למרות שלעיתים כרוך בנושא אינטרסים ורגש.
אתגרים רבים עומדים בפני ובפני חברי קיבוץ גת:
·         קליטת המשפחות החדשות הבונות את ביתם בקיבוץ בשכונת הל"ו ושילובם
בקהילה.
·         הוצאת פרוייקט שדרוג התשתיות בקיבוץ הישן לפועל.
·         קליטת שכונת חברים נוספת- ל"ד
·         סיום תהליך "שיוך הדירות".
·         בחינת תקנון עתיד גת ושיוך פירות הנכסים
·         מיסוד והסדרת תחום הצרכים המיוחדים
שעות וימי עבודתי בגת: ימי ראשון, שני ורבי
עי
חסר רכיב