חסר רכיב

בית הספר "שדות יואב"

שדות יואב" הוא בית-ספר אזורי של מועצה אזורית "יואב" ​ובבעלותה, ונמצא בתוך קיבוץ גת.
בית הספר נקרא על-שמו של סא"ל יצחק דובנו (יואב) ז"ל, שנפל בקרב במערכה על נגבה במלחמת העצמאות.
בית הספר הוקם בשנת 1997 ונבנה על פי התפיסה המרחבית - במבנים הפרוסים על שטח גדול ולא בקומות.
בין הכיתות מצויים משטחי דשא, צמחי נוי רבים, פינת חי וגינה מזמינה.​​
בבית הספר יש 24 כיתות א'-ו' , ו-671 תלמידים המגיעים מ – 10 ישובים, קיבוצים ומושבים, מהמועצה האזורית "יואב".

מדבריה של הגב' שלומית אבודרם, מנהלת בית הספר בעת כניסתה לךתפקיד בספטמבר 2017
"ייחודו של בית הספר עומד על דרך הוראה ולמידה המתמקדת בגישת הנושאים, או גישת הלמידה האינטגרטיבית. 
גישה זו משקפת פילוסופיה חינוכית-חברתית, שעוצבה בשנות השלושים של המאה הקודמת בידי מחנכים והורים מקיבוצי השומר הצעיר, ולפיה ההוראה והחינוך הנם הליכים בלתי נפרדים. 
עם כניסתי לניהול בית הספר "שדות יואב", אני מעמיקה בלמידה את דרך ההוראה על כל רבדיה באמצעות כל האמצעים הטכנולוגיים החדשים העומדים כיום לרשותנו והסטנדרטים הלימודיים שפותחו לאורך השנים על ידי משרד החינוך. צוות המורים נרתם לאתגר. בחן את נושאי הלמידה לפי שכבות הגיל, אסף חומרים, כתב בצוותים את סיפורי הנושאים ובחר, לאחר מיון קפדני, את הרלוונטיים שביניהם לתקופתנו ולמטרות החינוך שלנו – ארבעה נושאים לכל שכבת גיל בשנה. הבחירה נעשתה על פי חתך של שלושה צירים: סביבה ובריאות; רוח האדם; ותרבות ומורשת ישראל. 
בית הספר הצטרף לבתי ספר המובילים פדגוגיה איכותית, הוא קיבל משנה תוקף בהשתלבו במסע החקר וההתבוננות הפנימית נוסח העיקרון הפדגוגי המנחה אותנו: בית ספר "שדות יואב" מתבסס על למידה בגישת הנושאים (למידה רב-תחומית - פעלתנית, חקרנית ושיתופית) לשם מיצוי תפקודו הלימודי, החברתי והרגשי של התלמיד. 
בשיטת הנושאים יש קסם מיוחד. בשל אופייה הבינתחומי והרב-תחומי, זוכה ההוראה במסגרתה לדינמיות ולגמישות, המאפשרות לכל תלמיד להביא לביטוי את תחומי העניין שלו, את יכולותיו ואת סגנון הלמידה האהוב עליו. למורים מאפשרת ההוראה האינטגרטיבית לקיים מרחב ביטוי אישי כמעט בלתי מוגבל, דרכו הם מגלים את עצמם שוב ושוב

מאפיינים בית ספריים נוספים:
את גישת הנושאים משלימה ומרחיבה סדרה של מיזמים חינוכיים נוספים: "שדות יואב" הוא בית ספר מנגן, ששיאו בקונצרט שנתי, שבו מנגנים כ- 300 ילדי החטיבה הבוגרת בקול אחד. בבית הספר, שהוסמך לפני מספר שנים כבית ספר ירוק, "גינה מזמינה" (של ציפורים, פרפרים ומינים אחרים), פינת חי וגינת ירק אורגנית. מטופחות בבית הספר תכניות חונכות אישיות דוגמת יח"ד קריאה, יח"ד מדע, קשר רב-דורי (ילדים לומדים סיפורי מורשת מסביהם), יום מורשת האזור, וכן מגוון תוכניות רב-גילאיות כגון "כוח רצון", "פרחי ספורט", "נאמני קריאה", "נאמני פינת חי" ו"שגרירי מפתח הל"ב", וכן מגוון עשיר של תכניות קָרב המשולבות בתכניות הלמידה. בנוסף לכל אלה מתקיים אצלנו מיזם "גשר חי" ייחודי עם תלמידי בית הספר JDS באלנטון שבפנסילבניה. דגש מיוחד מושם על טיפוח לימודי אמנות ותכנית העצמה חברתית של ההנהגה הירוקה ומועצת התלמידים."


​​​אני מאמין​
בית הספר יהווה בית
וייתן מענה לצרכיו של הילד
בתחומים האינטלקטואליים, הרגשיים והחברתיים,
תוך התייחסות למאפייניו האישיים.
נשאף שהבוגר שלנו יהיה אדם הומניסטי,
בעל תשתית ערכית המבוססת על:
זהות יהודית, אחריות אישית,
סובלנות, עצמאות,
חינוך לחיי חברה ועבודה.

חסר רכיב