חסר רכיב

מזכיר הקיבוץשחר חיון נבחר לתפקיד מזכיר הקיבוץ בינואר 2017

מי אני:

נולדתי בגת בתאריך 15/8/1962.

נשוי לגלי חיון ואבא ללין חיון פלד, מור חיון וסתיו חיון.

סבא טרי ללאני חיון פלד.

בעל תוארB.A במנהל עסקים התמחות בשיווק.

עובד בגניר/ גן שמואל מזון בתפקיד מנהל לוגיסטיקה.

האני מאמין שלי:

*לדאוג ולקדם את חיי הקיבוץ למקום טוב יותר.

*לשמור על דברים שמאחדים את חיי החברה הקיבוצית כמו חינוך, תרבות, בריאות ועזרה הדדית.

*להוביל תהליכים חשובים כגון שיוך דירות, שדרוג כל התשתיות ברחבי הקיבוץ, הסדרת זכויות בקרקע לתושבים וקליטתם כחברי קיבוץ, קליטת של חברי הקיבוץ החדשים משכונת ל"ו. המשך קליטה ובניה בעתיד של שכונת ל"ד ובתוך הקיבוץ.

*לקיים דמוקרטיה לפי החלטות הקיבוץ ולנהל אותה בשקיפות.   

*זמין לכל חבר או תושב הקיבוץ לפגישה בכל נושא.חסר רכיב