חסר רכיב

עדכון מס' 74 יום ד' 10.2.21 שעה 15:30

10/02/2021

*עדכון מס' 74 יום רביעי 10.2.21 15:30 - הודעה לציבור – מוסדות חינוך ביואב*

תושבי יואב היקרים,
מועצה אזורית יואב היא מועצה ירוקה ותפעל בהתאם למתווה להלן החל ממחר יום חמישי ה-11.2.21:

✳️ הגיל הרך (מעונות וגנים): יפעלו כסדרם 6 ימים בשבוע, למעט ישובים אדומים (הודעה נמסרה לישוב).
✳️ כיתות א'-ב' - למידה בכיתות אם, 5 ימים בשבוע.
✳️ ג'-ד' - למידה בקפסולות, 5 ימים בשבוע.
✳️ ה'-י' - למידה מרחוק ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ יא'-יב'- למידה מרחוק, הגעה לבית הספר למתכונות ובגרויות ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ חינוך מיוחד - למידה ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ תלמידי ממ"ד:
שפיר יסודי א'-ד' -למידה בבית הספר ע"פ מערכת בית ספרית.
שפיר יסודי ה'-ו' - למידה מרחוק ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ קריית גת כיתות ז'-יב' - למידה מרחוק, בגרויות ומתכונות ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ ביה"ס אורתודוקסי ברמלה -למידה מרחוק ע"פ מערכת בית ספרית.
✳️ צהרונים - 5 ימים בשבוע, ע"פ מתווה משרד החינוך.

מערך ההסעות יתבצע במתכונת דו שכבתית ובהתאמה לצבעי הרמזור היישוביים.
קישור להסעות לכיתות א'-ד' בהתאמה למפורסם באתר > https://bit.ly/3tJaHKu

הקפידו על מילוי הצהרת בריאות יומי.
תודה לצוותים החינוכיים ובעלי התפקידים במועצה על ההערכות המיטבית.
בידינו השארת יואב ירוקה – אנא הימנעו ממפגשים והתקהלויות (עד 5 במבנה ו-10 במרחב הפתוח).
המשיכו לשמור על קיום ההנחיות, עטית מסכה במרחב הציבורי, שמירת מרחק והיגיינה אישית.

-להפצה-
דוברות יואב

חסר רכיב