חסר רכיב

הודעה על הפסקת חשמל 17/4/22

12/04/2022

בתאריך 17/4 נבצע הפסקת חשמל בכל הקיבוץ משעה 08:00 עד 17:00.
למבני החינוך ומבני הציבור שמחוברים לגנרטור יהיה גיבוי חשמל במרבית היום.
לבתי מגורים לא יהיה גיבוי גנרטור.
למוסדות שמחוברים לגנרטור: בין השעות 14:00 עד 16:00 לא יהיה גיבוי גנרטור.
חסר רכיב