חסר רכיב

הודעה על הפסקת חשמל 4.3.23

15/02/2023

במוצאי שבת 04/03/23 תבוצע הפסקת חשמל לכל הקיבוץ משעה 22:00 למשך כשלוש שעות לצורך תיקון הלוח הראשי.
חסר רכיב