חסר רכיב

מערכת החינוך בגת

ייעודי מערכת החינוך בגת -
מערכת החינוך בגת מלווה את הילדים מגיל לידה ועד סיום י"ב.
המערכת מחנכת לפי הגישה הפסיכופדגוגית – התפתחותית ומושתת על עקרונות החינוך הקיבוצי ובהתאם לאורחות החיים המשתנות והמתחדשות.
המערכת פועלת בשיתוף פנימי וכן בשיתוף ויחסי גומלין עם מערכות חיצוניות כגון : מועצה אזורית, תמ"ת, משרד החינוך והתנועה הקיבוצית.
ייעוד המערכת
  •  להיות מעטפת חינוכית איכותית לילדי הישוב מלידה ועד לסוף יב'.
  • לתת מענה מיטבי לכל ילדי הישוב.
  • לחבר את הילדים אל המקום ולחזק את השייכות למקום ולטפח את הפרט.
  • להמשיך ולהוביל בעשייה חינוכית ולהיות אבן שואבת למצטרפים חדשים לקיבוץ ולבנים שעזבו.
חזון מערכת החינוך
  • מערכת חינוך הפועלת על פי עקרונות החינוך הקיבוצי וזוכה לאמון הכלל.
  • מערכת חינוך המטפחת ומכוונת להתפתחותם והתבגרותם של כל הילדים, בהיבטים של בטחון, אחריות, מוסריות, יוזמה ומצוינות.
  • מערכת חינוך המנחילה לכל ילד את אהבת האדם וכבוד האדם באשר הוא אדם.
  • מערכת חינוך המפתחת את ערכי הנתינה והתרומה, אהבת הארץ ושמירה על חוקיה.
  • מערכת חינוך המשפיעה על המעגל האישי – משפחתי, חברתי – קהילתי, אזרחי – ארצי, כמעגל חיים שלם.
מערכת חינוך שבראשה צוות חינוכי מטופח השואף ללמוד ולהגיע למצוינות בחינוך. מתן ארגז כלים חינוכי וטיפולי כדי שיעמוד במשימתו הקשהלעדכונים מהגיל הרך- לחץ כאן

לעדכונים מחברת הילדים- לחץ כאן

לעדכונים מהשמו"צ- לחץ כאן

לכל העדכונים בנושאי החינוך- לחץ כאן
חסר רכיב