חסר רכיב

מלגות ללימודים אקדמאיים לתושבי המועצה

12/07/2018
מפעל הפיס בשיתוף המועצה האזורית יואב מחלק מלגות בגובה של 10,000 ₪ לצורך

לימודים אקדמאיים .
להלן הפירוט של אפשרויות קבלת המלגה .

מסמכים מצורפים

פרסום מלגת פיס.pdf
חסר רכיב