חסר רכיב

דו"ח הוועדה הגיאוגרפית ירושלים יו"ש ושפלה בעניין חלוקת הכנסות מאזור התעשייה י.ש. גת

27/02/2019

הדו"ח דן בחלוקת ההכנסות מאזור התעשייה בקריית גת

וממליץ להפסיק להעביר כספים למועצות האזוריות בניגוד להסכם הקיים
מסמכים מצורפים

דוח י.ש.גת.pdf
חסר רכיב