חסר רכיב

צפיפות כיתות ב"צפית"

08/08/2019
בשבועות האחרונים מתנהל שיח בין הנהגת ההורים בצפית למועצה בנושא צפיפות הכיתות. מובאים מטה מכתבי ההורים, תגובת המועצה, מצגת שהוצגה בדיון עם הנהגת ההורים ותגובת משרד החינוך
חסר רכיב