חסר רכיב

תוצאות ניטור מבנה הנגריה והמסעדה לאחר השריפה

15/01/2020
לחברים שלום מצרף דוח ניטור לאחר פינוי האסבסט והציוד שנפגע בשריפה.

מסמכים מצורפים

דוח מעבדה קיבוץ גת.pdf
חסר רכיב