חסר רכיב

עדכון 31 מהמועצה 15.5.20 13:10

15/05/2020
הודעה לציבור - מתווה פתיחת מערכות החינוך*
*תושבי יואב היקרים*
*מערכת החינוך ביואב*
מוסדות החינוך והמועצה ממשיכים ונערכים לחזרה ללימודים עפ"י ההנחיות של משרד החינוך והבריאות.
לצערנו, בשלב זה המועצות האזוריות לא הגיעו למתווה מוסכם עם משרדי הממשלה בנושא הסעות התלמידים.
*לפיכך, הוחלט כי, עד שיוצע מתווה הסעות מוסכם הלימודים בכיתות ד'-י' לא יתחדשו*
*להלן מתווה הפתיחה של מערכות החינוך לשבוע הקרוב, בכפוף להנחיות משרד הבריאות (יתכנו שינויים):*
*מעונות יום* - מיום א' – חזרה לשגרה
*גני ילדים* – מיום א' – חזרה לשגרה
*צהרוני גני ילדים* – בכפוף להרשמה, הנחיות והחלטת הגורם המפעיל, יום א' יוקדש להערכות
*כיתות א' - ג'* (יואב, ממלכתי דתי, רמלה) - למידה עפ"י מערכת בית ספרית
*כיתות ד' - י'* (יואב, ממלכתי דתי, רמלה) - למידה מרחוק עפ"י מערכת בית ספרית
*כיתות יא' - יב'* (יואב, ממלכתי דתי, רמלה) - למידה עפ"י מערכת בית ספרית
*מערך חינוך מיוחד* – שגרה, בתאום מול המוסד החינוכי
*צהרוני בית ספר* – בכפוף להרשמה, הנחיות והחלטת הגורם המפעיל, יום א' יוקדש להערכות
*מערך ההסעות ימשיכו לפעול כפי שפעלו בשבוע שחלף* (ביום א', ה-17.5, פיזור יסודיים ביואב ב-12:45)
*אורחות החיים במוסדות החינוך*
מוסדות החינוך עברו ניקוי, צוידו בציוד מיגון כנדרש ותוגברו בכ"א לטובת שירותי ניקיון
כל תלמיד חייב להצטייד בהצהרה הורית על בריאות התלמיד כתנאי לכניסה למוסד החינוכי (לידה – יב')
כל התלמידים מעל גיל 7 יגיעו לבית הספר מצוידים במסכה ויעטו אותה בשטחים הפתוחים ובמהלך ההפסקות
בהפסקות האוכל תהיה הקפדה על מרחק בין התלמידים
אנו מודים לצוותי החינוך ביואב על העבודה המסורה והקשה שנעשית בתקופה האחרונה.
אנו נמשיך ונפעל יחד עם עמיתנו במועצות האזוריות כדי שנוכל לשוב ולהפעיל את המערכת במלואה.
*להפצה – דוברות יואב*
חסר רכיב