חסר רכיב

עדכון 32 מהמועצה- 15.5.20 15:20

15/05/2020
הודעה לציבור
שלום רב,
לאור פרסומים שונים ולמען הסר ספק, הלימודים במועצה אזורית יואב ביום א' יתקיימו כפי שפורסם היום בהודעה לציבור מס' 31 בשעה 13:10.
לידיעה, מסתמן מתווה מוסכם על המועצות האזוריות בנושא הסעות התלמידים.
לפיכך, הלימודים בבתי הספר בכיתות ד'- י' יתחדשו במהלך שבוע הבא בתום הערכות מוסדות החינוך לקיום הנחיות משרד החינוך והבריאות.
הודעה נוספת לציבור תפורסם במהלך יום א'.
שבת שלום.
להפצה - דוברות יואב
חסר רכיב