חסר רכיב

התקדמות בניית המאגר 8/2020

04/08/2020
מידע שהעביר דב שרמן מרכז המשק:
השבוע מתחילים באיטום המאגר ביריעות עבות במטרה למנוע חלחול.
הצנרת מורכבת בימים אילו ומונח צינור המילוי של המאגר ממט"ש (מתקן טיהור שפכים) קרית גת .
במקביל הולך ונבנה מבנה בית המשאבות וחדר שנאי ל6 המשאבות שיורכבו על פתחי 6 הצינורות הבולטים בראש המאגר. חברת חשמל תכנס בימים הקרובים לחיבורי החשמל הנדרשים.
עבודות העפר בשלבי סיום והגבעה שמול המאגר תהפוך להיות בעתיד תצפית נהדרת על המים וציפורים שיגיעו להנות ולשתות לרוויה. נותרה עוד עבודה לחפירה וניקיון של הבריכה שתקלוט את מי השיטפונות מנחל לכיש.
יעד קליטת המים במאגר בחודש אוקטובר.
חסר רכיב