חסר רכיב

תקנון ועדת מוגנות מינית מלא

01/11/2020

אוקטובר 2020


ועדת מוגנות מינית - קיבוץ גת  

תפקידי הוועדה, עקרונות מנחים, ונוהל טיפול באירוע


1. הקדמה

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות אודות ההיקף הנרחב של פגיעות מיניות, המתרחשות במסגרת המשפחה/ העבודה/ הקהילה. על כן, ובמטרה לתת מענה ראשוני לתופעה קשה זו, מקדמת המועצה בשנה האחרונה תהליך של הקמת "וועדות מוגנות" ביישובי המועצה. הנהלת היישוב ראתה חשיבות רבה בהקמת צוות מוגנות ביישובנו מתוך מטרה לתת מענה, הן ברמת הפרט והן ברמת הקהילה, לסוגיות הקשורות במיניות בריאה ופגיעות מיניות. צוות המוגנות המוקם הנו צוות מצומצם, אשר יהווה כתובת לכל סוגי הפגיעות. הצוות יפעל בדיסקרטיות מוחלטת, מחויב לשמירה על סודיות ובהתאם לחוק. הצוות אינו מחליף את רשויות החוק וגורמים מקצועיים אלא מקבל את כוחו מתמיכת הקהילה ומהווה מקור לסיוע ותיווך מול הרשויות השונות.

 

 

2. הרכב הצוות

צוות המוגנות מלווה בהכשרה וייעוץ מקצועי בהובלת השירותים החברתיים במועצה.

הצוות הינו צוות עצמאי העובד בשיתוף פעולה לפי הצורך עם מנהלת הקהילה וגורמי החינוך בקהילה זאת ע"פ שיקול דעת הוועדה ובתיאום עם הפונה, ותוך שמירה על דיסקרטיות.

הצוות מונה ע"י הנהלת הקהילה ויפעל בגיבויה. הצוות מונה חברים עם ייצוג לשני המינים.

 

חברי הוועדה: שלומי ארדיטי, מור פוריס-בולקובשטיין, עידו תורן, קרן טנא, מיטל בומברג, עדי מצליח-הולינגר ורונית בולקובשטיין-נבו.

מינוי חברי הוועדה הינו לשנתיים, ניתן להגיש מועמדות לכהונה נוספת.

 

 

3. תפקידי הצוות:

 

·         הסברה ומניעה – הבאת תכני הסברה ומידע בתחום של מיניות בריאה ומרחב פיסי מוגן באמצעות פעילויות שונות כמו הרצאות, סדנאות, והשתלמויות. כמו כן, הגברת מודעות והעלאת הנושא של הטרדה מינית לסדר היום החברתי-יישובי, במטרה לייצר סביבה בטוחה, למנוע מקרים של הטרדה ופגיעה על רקע מיני ולעודד דיווח על פגיעה מינית.          

·         כתובת לפניות - לשמש כתובת לכלל תושבי הישוב לפניות במקרה של הטרדה מינית לסוגיה ולאפשר מרחב להתלבטות, תהיה או כל שאלה בנושא .

לידע את הפונה בזכויותיו/ה ובאפשרויות השונות לסיוע וללוות את הפונה בתהליך בו היא/הוא בוחר/ת.

·         סיוע ותיווך - להיות בקשר ולתווך עם גורמים רלוונטיים ביישוב: חינוך, מזכירות וכו'. וכן עם גורמים מחוץ ליישוב: משטרה/ רווחה/ גורמים טיפוליים/ בריאות הנפש/ גורמים משפטיים. להפעיל תוכנית התערבות במעגלי פגיעה אפשריים ובקהילה, על פי הצורך ובתיאום עם גורמים רלוונטיים בישוב.

 

 

4.       עקרונות מנחים בתהליך הטיפול:

·         הצוות מחויב לפעול תוך שמירה על סודיות הפונה וכבוד האדם.

·         ניתן לפנות לכל אחד מחברי הוועדה באופן אישי או באופן אנונימי לתיבת המייל  הייעודית: muganutgat@gmail.com

·         אופן הטיפול בפנייה ייעשה בהסכמת הפונה. במקרה של סיכון ממשי תישקל הרחבת מעגל ההתערבות בתיאום עם   הפונה. 

·         במידת הצורך ובתיאום עם  הפונה יצורפו לצוות גורמים מקצועיים מחוץ לישוב ומתוכו.

·         במקרה של קרבה כלשהי בין הפוגע או הנפגע\ת לאחד מחברי הצוות, על חבר הצוות להשעות את עצמו מהטיפול במקרה.

·         במקרה של פגיעה או חשד לפגיעה בקטינים ובחסרי ישע, הצוות יעשה את המוטל עליו ע"פ חוק בהקשר של חובת דיווח לרשויות.

·         הצוות יתמוך בנפגע/ת ומשפחתה/ו בתהליך של ברור האירוע והטיפול בו. כמו כן, ידאג שהפוגע ומשפחתו יקבלו ליווי לפי הצורך.

 

 

5.       נוהל טיפול:

1.    בכל מקרה של חשד לתקיפה/ הטרדה ניתן לפנות לכל אחד מחברי הצוות, או לבקש לכנס את הצוות ולהשמיע בפניו.

2.    הפניה יכולה להישמר בעילום שם, במידה וזה רצון הפונה והחוק מאפשר זאת. הנציג אליו הופנתה התלונה יעדכן את אחת מיו"ר הוועדה ובתיאום איתה חבר צוות נוסף. אין הכרח לעדכן את כל הצוות. כל אחד מחברי הצוות מחויב לדיסקרטיות.  

3.   הצוות (או נציגים ממנו) ילמד את האירוע על היבטיו השונים, יתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים על פי הצורך ויגבש תוכנית פעולה.

4.   תוכנית הפעולה תתייחס לאופן הליווי, התמיכה והסיוע לנפגע\ת. ייבחן הצורך בהתערבות במעגלי פגיעה נוספים (קבוצת השווים, משפחה, הפוגע ומשפחתו, הקהילה וכו').

5.   עיקרי התוכנית יוצגו לפונה לקבלת הערות, התייחסויות והתאמות. הצוות יפעל בשיתוף עם הפונה ובאופן שיותאם לצרכיו/ה.

6.   הצוות ינהל מעקב אחר ביצוע ההחלטות ויישום התוכנית, ויבצע התאמות נדרשות, על פי התקדמות התוכנית ויישומה.

7.   הוועדה תתעד את האירועים בתמציתיות ובעילום שם.

 

 

אנחנו כאן עבורכם

 

שלומי ארדיטי – 052-8535557                             מור פוריס-בולקובשטיין – 054-3080403

עידו תורן – 050-2603787                                    קרן טנא – 052-4824318

מיטל בומברג – 052-5253038                               עדי מצליח-הולינגר – 054-4842655

רונית בולקובשטיין-נבו – 050-6687456

 

muganutgat@gmail.com
חסר רכיב