חסר רכיב

הפסקת חשמל 21.4.21

08/04/2021

בתאריך 21/4 יום ד' בשעות 08:00 עד 17:00 יבוצעו עבודות חשמל בקו מתח המזרחי - שמחובר לגנרטור. הגנרטור יפעל ויספק חשמל לכל הצרכנים המוסדיים.
לשכונת שיכון דרום ולשכונת עמק חפר מזרח - נשאף לספק חשמל, אך נא להיערך למצב שלא יהיה חשמל.
לשכונת הצעירים והביזונים לא יהיה חשמל.
לביה"ס ולכל שכונות המגורים שלא הוזכרו לעיל יהיה חשמל.