חסר רכיב

הפסקת חשמל קו גנרטור 14.6.21

07/06/2021
ביום ב' 14/6 משעה 07:00 עד 11:00 תהיה הפסקת חשמל לקו הגנרטור. 
לצרכנים הבאים לא יהיה חשמל: בתי החינוך, מבנה חד"א חדש והדואר, חד"א ישן, מתחם הנה"ח ומזכירות, בית סיעודי, מרפאות, שכונת מגורים מהבית של משפחת גלזר ושמעון גולדפארב עד הבית של לפידות ואוהד אשר, שכונת הצעירים מהבית של מורן עד הבית של אורי טל יוסף, שכונת המגורים הקרובה לבית האבות. מצורפת מפה של איזור הפסקת החשמל.

חסר רכיב