חסר רכיב

משרת נאמן/ת קורונה גני ילדים

28/10/2021

משרת נאמן/ת קורונה גני ילדים

 

ייעוד – לתכלל, לנהל ולסייע למנהלי הגנים והחינוך ברשויות המקומיות בהפעלת מתווה "הגן הירוק".

 

 1. תפקידי הנאמן וכשירויות עיקריות נדרשות:
 1. יהיה בקי בהפעלת מתווה "גן ירוק".
 2. ידע לבצע בדיקת קורונה מהירה מסוג אנטיגן.
 3. ידע לבצע בדיקת קורונה PCR.
 4. יהווה הגורם המקשר והמסייע למנהלת הגן מרגע הפעלת מתווה "גן ירוק" מתחילתו ועד סופו בדגש:
 1. ליווי צמוד ותמיכה ככל שיידרש מול גורמי הרשות המקומית (אגף חינוך/מח' גנים, אחראי על מלאי ערכות האנטיגן וכוד') ומול מחוז משרד החינוך ומשרד הבריאות וכו'.
 2. סיוע למנהלת הגן בכל הקשור להקצאה וחלוקת ערכות אנטיגן לגני הילדים/הורים בהתאם להתפתחות מתווה כיתת "גן ירוק".
 3. סיוע למנהלת הגן במעקב ושליטה על אישורי ההורים על ביצוע בדיקות לילדים ודיווחם במערכת.
 4. סיוע למנהלת הגן והמפקחת במעקב ושליטה על נתוני התלמידים ב"גן הירוק".

 

 1. יהיה בקיא בהנחיות הבריאות ו"אורחות חיים" במוסד החינוכי בדגש על גני הילדים.
 2. יסייע במניעת התפשטות תחלואה ע''י:
 • הדרכת צוותי הגנים במניעת תחלואה.
 • ביצוע בקרה ומעקב לקיום ההנחיות.
 1. מסגרת העבודה:
 1. העובד יועסק כ- 3 חודשים בלבד.
 2. תקופת ההעסקה: מיידית ועד ה- 24/01/2022.
 3. שעות העבודה: ימים א'-ה' בין השעות 07:30-13:30.

    וגם ביום שישי: בין השעות 07:30-12:30.

 1. הכשרה מקצועית חובה: (חלקה תהייה מרחוק). בתום ההכשרה תוענק תעודת נאמן קורונה.
 2. שכר חודשי: 7,500 ₪ ברוטו.

 

 1. מאפייני המועמד -
 • בעל/ת תקשורת בין-אישית גבוהה.
 • בעל/ת יכולות ארגון ותודעת שירות גבוהה – למבוגרים וילדים.
 • יכולת עמידה במצבי לחץ, סובלנות ודיסקרטיות.

 

 1. דרישות סף -
 • השכלה - 12 שנות לימוד לפחות.
 • אישור העדר עבירות מין.
 • הכשרה רפואית - מע"ר/חובש - יתרון.
 • בעל/ת תעודת "תו ירוק.

 

 1. כפיפות -

כפיפות מינהלית – למעסיק, הרשות המקומית.

כפיפות מקצועית – ע"פ קביעת ר' הרשות המקומית בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

 

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא.

וזאת לא יאוחר מיום  28/10/2021 באמצעות הגשה למייל: lilach@yoav.org.il או לפקס 08-8500780.

עבור לילך פרסקו מנהלת מחלקת ההון האנושי במשרדי מועצה אזורית יואב.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

הארגון נכון לבצע התאמות על מנת לשלב בתפקיד עובדים עם מוגבלות.

 

בראיון תינתן עדיפות להעסקתם של מועמדים עם מוגבלות משמעותית, בהתאם להוראות סעיף 9ג(ג)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

 

תודה,

 

חסר רכיב