חסר רכיב

הודעה על הפסקת חשמל מתוכננת 16.3

09/03/2022

בתאריך 16/3 חברת חשמל תבצע הפסקת חשמל לכל היישוב משעה 08:30 עד 17:00 (כולל שכונת כח)
חסר רכיב