חסר רכיב

פרדסחלקות התפוזים הראשונות ניטעו בתחילת שנות ה-60, בשטח בין המאגר לתל עירני שנקרא גם פרדס א'. עד 1967 ניטעו גם פרדסים ב' וג' בין נחל לכיש לכביש 35. צוות הפרדס התבסס על חברים ומתנדבים (...עדיין זכורים גיוסי הקטיף של החברים בשבתות...) ורק מאוחר יותר נכנסה לעבודה קבוצת פועלים מהכפר מאידנא שביצעה את העבודות הידניות והקטיף עד פרוץ האינתיפאדה השניה.
בשיאו השתרע הפרדס על פני כ-1000 דונם והזנים העיקריים בו היו אשכולית לבנה ואדומה וולנסיה. בעקבות השינויים בשוק העולמי בתחילת שנות האלפיים והצלחת הזן אור, עבר שיווי המשקל לקליפים שמהווים היום כמעט מחצית מהשטח הנטוע.
בפרדס היום נטועים 825 דונם בשותפות עם פריאור וגן שמואל מזון 
הזנים העיקריים הם אור וטבוריים, מלבד זאת נטועים זני קליפים לשוק המקומי, לימון, זני ולנסיה, ואשכוליות (64 דונם).
יעדי הפרי כוללים יצוא, שוק מקומי ותעשיה לפי הביקוש ואיכות הפרי. בזכות הידע שנצבר בענף לאורך השנים ותנאי האקלים האופטימליים לגידול הדרים, הפרי מפרדס גת ידוע בטעמו ובאיכותו ומבוקש מאוד בקרב היצואנים והסוחרים בשוק המקומי.
לפני מספר שנים הצטרף פרדס גת למאמץ הלאומי לחיסכון במים. בהשקעות גדולות הוסבו כל מערכות ההשקיה בפרדס להשקיה במי קולחין, וכיום כל השימוש במים עבור עצי הפרדס מתבסס על מי קולחין בלבד.
ענף הפרדס מתמודד בשנים האחרונות עם אתגרים לא פשוטים הנובעים בצד המקצועי משימוש רב שנים במי קולחין מליחים ובצד הכלכלי מירידה ברווחיות בשל ירידת שערי המטבע ועלייה במחירי התשומות. פרדס גת הינו אחד מענפי החקלאות הותיקים בגת וגם בימים אלו של חוסר ודאות בחקלאות הישראלית הוא ממשיך לשמור על יציבות בתקוה לעתיד ורודחסר רכיב