חסר רכיב

תיכון "צפית"

תיכון צפית שוכן בקיבוץ כפר מנחם
ילדי הקיבוץ מכיתה ז' עד י"ב לומדים ב"צפית
"אני מאמין" בית-ספרי
ביה"ס התיכון האזורי ההתיישבותי "צפית" שואף להיות בית חינוך איכותי ומקצועי, המעניק מסגרת לימודית, חינוכית וחברתית מאתגרת, בסביבה בטוחה ומטופחת.
ביה"ס מושתת על גישה הומניסטית, המטפחת דיאלוג מכבד בין כל באיו. במרכזה של הגישה עומד החניך כאדם שלם.
ביה"ס שואף לטפח את חניכיו ברוח ערכי הציונות ומגילת העצמאות, תוך מתן דגש על ערכי דמוקרטיה, סולידריות וסובלנות.
ביה"ס שואף להעניק לבוגריו מיומנויות למידה וכישורי חיים ולטפח בוגר ערכי, משכיל, חופשי ואוטונומי, התורם לחברה ומשתלב כאזרח במדינת ישראל וכאדם בעולם המודרני.
עקרונות היסוד
1. "צפית" הוא בי"ס הנותן מענה חינוכי ולימודי רב גוני לכל התלמידים הממופים אליו. "צפית" הינו בעקרון בי"ס לא סלקטיבי.
2. ביה"ס שואף להגיע למיצוי היכולת האישית של כל חניך, ולספק חוויות התבגרות חיוביות של הצלחה והישגים לימודיים וחברתיים ובכל שאר תחומי החיים של החניך בביה"ס.
3. ביה"ס שואף לפתח לומד עצמאי בעל חשיבה ביקורתית.
4. ביה"ס שואף לכך שכל חניכיו יסיימו עם תעודת בגרות ו/או 12 שנות לימוד.
5. ביה"ס רואה עצמו מתחדש ומתפתח מקצועית בשיטות הלימוד והחינוך וברמה המקצועית של כל עובדיו.
6. ביה"ס רואה עצמו כמוסד קהילתי השואף לשיתוף פעולה ולמעורבות של ההורים והקהילות השייכות אליו.
7. ביה"ס מציע חווית גדילה באווירה פתוחה ונטולת אלימות, המעודדת תחושת בית ואהבה לביה"ס.
8. ביה"ס מציע לחניכיו התנסות בפעילות חברתית עצמאית, במסגרת ביה"ס או הפנימייה, כחלק מפיתוח כישורי חיים.
9. ביה"ס מחנך לשוויון הזדמנויות, לחירות האדם ולכיבוד כל אדם באשר הוא אדם.
10. ביה"ס מצפה מחניכיו לתרום, להתנדב בביה"ס, בקהילה ובחברה הישראלית.
11. בית הספר מטפח את הזהות היהודית החופשית של החניכים.
12. ביה"ס רואה עצמו מחויב לברית עם ההורים הכוללת קשר רציף, שותפות ומעורבות בליווי וטיפול בחניכים.


חברת הנעורים ב"צפית"

חסר רכיב