חסר רכיב

המשך העבודות במאגר המשתפץ

20/09/2018

מעבר למאגר בצד דרום ומעבר לתל. במקום הפרדסים ועצי הפאולוניה של פעם - ערמות עפר ובוצה מהמאגר המשתפץ, ומעבר לתל - ים של חצבים. נרות של הטבע.

חסר רכיב