חסר רכיב

מעל המגדל סביב אשקיפה

30/11/2018
חסר רכיב